Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam

Lorena dagbesteding

Zelfstandig wonen is voor sommige mensen lastig door hun leeftijd of beperking. Bijvoorbeeld als er steeds meer zorg nodig is of als de persoon niet zoveel contacten meer heeft in de buurt, dan kan Lorena dagbesteding een uitkomst zijn. Een huiselijke plek waar je één of meer dagdelen per week terecht kan om gezamelijk activiteiten te ondernemen.

Welke mogelijkheden zijn er?

  • Bewegen

  • Samen koken en eten

  • Geheugentraining

  • Muziek maken en zingen

  • Creatieve activiteiten

Dagbesteding-bewegen-koken-muziek & zingen-activiteiten Dagbesteding-bewegen-koken-muziek & zingen-activiteiten Dagbesteding-bewegen-koken-muziek & zingen-activiteiten Dagbesteding-bewegen-koken-muziek & zingen-activiteiten Dagbesteding-bewegen-koken-muziek & zingen-activiteiten Dagbesteding-bewegen-koken-muziek & zingen-activiteiten

Wat houdt dagbesteding in

Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor de ontlasting van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

Doelstelling van de dagbesteding

  • Het ontwikkelen en aangaan van sociale contacten

  • Het stimuleren van fysieke en motorische ontwikkeling

  • Het verwerven en/of versterken van een positief zelfbeeld

  • Het ontwikkelen van vaardigheden

Lorena's dagbesteding Lorena's dagbesteding Lorena's dagbesteding Lorena's dagbesteding Lorena's dagbesteding Lorena's dagbesteding

Dagbesteding via de gemeente

Voor mensen met een lichte beperking is er dagbesteding in de vorm van werk of creatief bezig zijn. De dagbesteding wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte van iemand, daarom spreken we van een maatwerkvoorziening. Deze voorzieningen kunt u aanvragen bij de gemeente op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor informatie en hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij uw buurtteam. Een deel van de kosten van dagbesteding betaalt u zelf, dat is uw eigen bijdrage. Voor bepaalde kosten betaalt u geen eigen bijdrage.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie van de overheid waarmee je zelf je zorgverleners kunt selecteren en de zorg kunt inkopen die nodig is. Daarnaast leg je zelf verantwoording af voor de inzet van dit budget. Hiervoor heb je een indicatie (Wlz zorg) of een beschikking (JW zorg) nodig. Meer informatie over het PGB kan je vinden op de websites www.pgb.nl en www.svb.nl.

Copyright © 2009 - 2021 Lorena Thuiszorg B.V. | Teldersweg 255, 3052 TJ Roterdam | Tel: 010-4189532 | Email: info@lorenasthuiszorg.com | HTML sitemap