Ontwikkelingsmarkt Gemeente Rotterdam in noord

Ontwikkelingsmarkt Gemeente Rotterdam noord

Lees meer

Lorena bij UWV banenmarkt

Lorena bij UWV banenmarkt, een geslaagde samenwerking om mensen in Schiebroek en omstreken aan werk te helpen

Lees meer

lorena-rotterdam favicon

Hoe ga je om met eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen?

De laatste cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog en het verschil zo groot is? Lees meer

lorena-rotterdam favicon

In den lande speelde de vraag of hulp bij het huishouden onder de Wmo 2015 valt. Een aantal gemeenten heeft er bij de invoering van de Wmo 2015 voor gekozen om geen hulp bij het huishouden meer te verstrekken. Gisteren heeft Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) een drietal (zie *) belangrijke uitspraken gedaan. De CRvB heeft zich over diverse aspecten uitgelaten. Drie belangrijke punten zijn:

  • Hulp bij het huishouden valt onder de Wmo 2015;
  • Bijdrage in de kosten voor algemene voorzieningen;
  • Reikwijdte maatwerkplicht.

Lees meer