Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam

Zorgaanbod

Ons zorgaanbod richt zich op de thuiszorg in al haar facetten. Van het eerste contact, indicatiestelling, aanvraag zorg tot het bieden van uiteenlopende zorg en begeleiding bij u aan huis en de financiële afwikkeling van de zorg.
U heeft recht op thuiszorg, bijvoorbeeld als u bent ontslagen uit het zieken- of verpleeghuis en thuis nog verpleging en/of verzorging nodig heeft of u door ziekte of ongeval behoefte heeft aan verpleging, persoonlijke zorg en/of begeleiding. Hierdoor wordt u in staat gesteld om zelfstandig thuis te blijven wonen. Indien u thuiszorg wenst dan wordt in overleg met een arts of specialist een aanvraag hiervoor ingediend. De wijkverpleegkundige stelt hier bijvoorbeeld de indicaties als het gaat om zaken die vallen binnen de Zorgverzekeringswet (ZvW) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en dan met name de zorgzwaartepakketten. De wijkverpleegkundige en het CIZ bepalen hoeveel uren en welke zorg u precies krijgt.
Indien u naast de zorg begeleiding wenst dan krijgt u te maken met uw Gemeente. De Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) is er om voor u de begeleiding te organiseren die u nodig heeft. Na uw aanvraag zal de WMO adviseur de indicatie stellen voor uw begeleiding.

Zorg op maat
Tijdens het intakegesprek kunt u samen met een van onze (wijk)verpleegkundige of maatschappelijk werker bespreken welke thuiszorg en/of begeleiding ingevuld u wenst. Vervolgens zal gekeken worden naar een eventuele indicatiestelling en zal geholpen worden deze voor en met u te organiseren. Na indicatiestelling waarin de, te ontvangen, zorg en begeleiding uitgebreid staan omschreven wordt, samen met u, een planning gemaakt voor de contactmomenten. Deze worden vanzelfsprekend zoveel mogelijk aangepast aan uw persoonlijke wensen en hulpvraag. U houdt namelijk altijd zelf de regie in handen.
Een klein team aan hulpverleners komt bij u thuis. Wij zijn gekwalificeerd, flexibel inzetbaar en ervaren in de zorgverlening en begeleiding. U krijgt een vast aanspreekpunt met wie u uw wensen kunt bespreken.

Copyright © 2009 - 2021 Lorena Thuiszorg B.V. | Teldersweg 255, 3052 TJ Roterdam | Tel: 010-4189532 | Email: info@lorenasthuiszorg.com | HTML sitemap