Eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen?

Hoe ga je om met eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen?

De laatste cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog en het verschil zo groot is? Een nieuwe verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving biedt antwoord op deze vragen en geeft handvaten voor beleid om de eenzaamheid bij migrantenouderen te verminderen.

Coalitie Erbij, de nationale coalitie tegen eenzaamheid, vraagt zich af of dit percentage wel klopt. En mocht dit kloppen, wat hier dan de verklaring voor is. Deze verkenning biedt antwoord op deze vragen en gaat op zoek naar wat de verklaring hiervoor is. Welke voorwaarden zijn er nodig om adequaat beleid in de sociale sector te ontwikkelen om eenzaamheid onder ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond te verminderen?

Bron: meek2