Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam

WIJKVERPLEGING

Voor advies over uw gezondheid, ouder & kindzorg, revalidatie, maar ook voor meer praktische zaken zoals het toedienen van (infuus) medicatie, komt de (wijk) verpleegkundige bij u langs. Ook als dit meer complexe verpleging en verzorging omvat kunt u met deze grotere zorg langer thuisblijven.

(Wijk) verpleegkundige hulp omvat meer

  • Stellen van indicaties voor verpleging en verzorging binnen de Zorgverzekeringswet
  • Begeleiding bij een ernstige/terminale ziekte, palliatieve zorg inclusief de zorg in de laatste levensfase
  • Begeleiding en toediening ( gespecialiseerd) medicijngebruik
  • Zorg met beademingsapparatuur, infuus en/of sondevoeding
  • Geven van (gecompliceerde) wondbehandeling, voorkomen van wonden
  • Advisering van aanschaf van hulpmiddelen
  • Coördineren van complexe zorg

De verschuiving van complexe zorgvragen naar de eerstelijns gezondheidszorg vraagt om een sterke regiefunctie in de wijk. De wijkverpleegkundige komt terug als spil van de zorg in de buurt. De wijkverpleegkundige is de schakel die de verbinding legt tussen wonen, zorg en welzijn. Hij of zij is de aangewezen persoon om de complexe vraag van de cliënt of patiënt in beeld te brengen, de hierop benodigde zorg te coördineren en in samenwerking met ketenpartners (huisartsen) de zorg te leveren. De wijkverpleegkundige heeft een bepalende rol in welke zorg een cliënt nodig heeft en hoeveel.

Copyright © 2009 - 2021 Lorena Thuiszorg B.V. | Teldersweg 255, 3052 TJ Roterdam | Tel: 010-4189532 | Email: info@lorenasthuiszorg.com | HTML sitemap