Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam

PALLIATIEVE ZORG

Als bij een patiënt genezing niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld door een ongeneselijke of levensbedreigende ziekte is de levensverwachting vaak beperkt. In deze laatste levensfase zijn er vaak nog tal van zaken die nog onbeantwoord of niet ingevuld zijn. Tevens bestaat er vaak de behoefte aan zorg en begeleiding. Palliatieve zorg kan een waardevolle bijdrage leveren bij het verzorgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en een waardige afronding, voor zowel de patiënt als de naasten. Binnen de zorgverlening wordt naast de aandacht voor lichamelijke klachten ook aandacht besteed aan de psychische, sociale en spirituele problemen die de ziekte met zich mee kan brengen.

Waaruit bestaat de palliatieve zorgverlening?

  • de ondersteuning van de patiënt om een zo actief mogelijk en zinvol leven te kunnen hebben.
  • Hulpmiddelen verzorgen om de levenskwaliteit te verbeteren
  • het behandelen van pijn en andere symptomen bij de patiënt
  • het helpen van naasten in de omgang met de ziekte en ook bij hun rouwverwerking
  • het voorkomen en oplossen van psychische en sociale problemen bij de patiënt
  • de ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het nemen van afscheid

Palliatieve zorg kan overal verleend worden. Zowel bij de patiënt thuis als in een instelling zoals een verpleeg-, verzorgings- of ziekenhuis.

Copyright © 2009 - 2021 Lorena Thuiszorg B.V. | Teldersweg 255, 3052 TJ Roterdam | Tel: 010-4189532 | Email: info@lorenasthuiszorg.com | HTML sitemap