lorena-rotterdam favicon

In den lande speelde de vraag of hulp bij het huishouden onder de Wmo 2015 valt. Een aantal gemeenten heeft er bij de invoering van de Wmo 2015 voor gekozen om geen hulp bij het huishouden meer te verstrekken. Gisteren heeft Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) een drietal (zie *) belangrijke uitspraken gedaan. De CRvB heeft zich over diverse aspecten uitgelaten. Drie belangrijke punten zijn:

  • Hulp bij het huishouden valt onder de Wmo 2015;
  • Bijdrage in de kosten voor algemene voorzieningen;
  • Reikwijdte maatwerkplicht.

Lees meer